Finanszírozás

Kérjen tőlünk ajánlatot!

Új-illetve használt gépjárművek vásárlása esetén illetve külsős finanszírozás esetén lehetőség nyílik ügyfeleink számára, hogy igénybe vegyék finanszírozási szolgáltatásainkat. Mivel a Nádor Autó Zrt több hitelintézettel is kapcsolatban áll, minden ügyfelünknek személyre szabott ajánlatot tudunk készíteni, amennyiben szükség van rá.

 

Magánszemélyek esetén zárt végű lízing konstrukció lehetséges az alábbi feltételekkel:

 

Ügyfeleink lehetnek:

 

Cégek esetén zárt és nyílt végű lízing konstrukció lehetséges az alábbi feltételekkel:

 

Cégek esetén operatív lízing (tartós bérlet) konstrukcióra is van lehetőség.

 

Céges Ügyfél lehet:

Milyen lízing típusok léteznek?

Alapvetően három féle lízing típust szükséges megemlíteni: a zártvégű pénzügyi (teher és személyautóknál) lízinget, a nyíltvégű pénzügyi lízinget (személyautó) és az operatív lízinget, más néven tartós bérletet.(személyautónál)

1. Mi a lényege a zártvégű és a nyíltvégű pénzügyi lízingnek?

 Zártvégű pénzügyi lízing esetében az eszköz tulajdonjoga az utolsó havi lízingdíj és az esetleges egyéb teljes tartozás megfizetését követően minden további külön jogcselekmény nélkül átszáll az ügyfélre.

Főbb tulajdonságok:

- az eszköz a Finanszírozó cégtulajdonában van

- az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel

- teherautó esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető

- az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő elején kell megfizetni

Elsősorban teherautókra ajánljuk. (NHP III növekedési hitel)

Az eladó a banknak számláz, aki teljes összegben kiszámlázza az eszközt a lízingbe vevőnek, így teherautó esetén az áfa visszaigénylehető ő aktiválja könyveiben, fizeti adó és egyéb költségeit.

NINCS MARADVÁNYÉRTÉK AZ UTOLSÓ LÍZINGDÍJ MEGFIZETÉSÉVEL A LÍZINGBEVEVŐ TULAJDONÁBA KERÜL AZ AUTÓ.

Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében az ügyfelet vételi jog illeti meg az eszközre. A vételi jogot az ügyfél az utolsó havi lízingdíj megfizetését illetőleg a teljes előtörlesztést követően a lízingcég által, az ügyfél részére továbbított, a vételi jog gyakorlására való felhívó nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követően jogosult gyakorolni, feltéve, hogy az ügyfél maradéktalanul teljesítette a teljes tartozásra vonatkozó fizetési kötelezettségét. Az ügyfél vételi jogot gyakorló nyilatkozatának kézhezvételével a lízingcég és az ügyfél között adásvételi szerződés jön létre az eszközre vonatkozóan. Ha az ügyfél nem él a vételi jogával vagy határidőre nem fizeti ki a maradványértéket, úgy az eszköz tulajdonjogát nem szerzi meg, és az eszköz visszakerül a lízingcég birtokába és könyveibe.

Főbb tulajdonságok:

- az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van

- az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel

- termelőeszköz esetén az eszköz ÁFÁ-ja a törlesztésnek megfelelően részletekben igényelhető vissza (az ÁFA-törvény szerint)

- az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni

Elsősorban személyautókra ajánljuk céges ügyfelek részére.

Az első lízingdíjban benne foglalt áfa rögtön a kifizetés után visszaigényelhető, és ugyanígy a havi vagy háromhavi lízingdíjakat terhelő áfa is havonta visszaigényelhető. 

Nagyon fontos tudnivaló, hogy az áfa csak olyan arányban igényelhető vissza, amilyen arányban a személyautót a cég az adóköteles tevékenységhez kapcsolódóan használta.

A maradványérték áfáját nem lehet visszaigényelni, mivel ott már valóban értékesítésről és nem bérlésről van szó.

Az eladó a banknak számláz, aki teljes összegben kiszámlázza az eszközt a lízingbe vevőnek, ő aktiválja könyveiben, fizeti adó és egyéb költségeit.

2. Miről szól az operatív lízing?

Az operatív lízing (vagy tartós bérlet) esetén a lízingcég megvásárolja az eszközt abból a célból, hogy annak használati jogát meghatározott időre az ügyfélnek átengedje, azaz az eszközt bérbe adja. A bérlet egy dolog birtokának és használatának időleges (határozott vagy határozatlan időre történő) átengedése, amelyre a tulajdonos, illetőleg a haszonélvező jogosult. A bérleti szerződés alapján a bérbeadó főkötelezettsége a dolog átadása, míg a bérlő főkötelezettsége a dolog átvétele, és bérleti díj fizetése a használat ellenértékeként. A bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A bérlő a határozott idő lejárta után a dolog tulajdonjogát nem szerzi meg, hanem a dolgot vissza kell adnia.

Főbb tulajdonságok:

A bérlet bár gyakorlatilag felfoghatjuk finanszírozási formának is, nem pénzügyi termék. Jogilag egyszerű szolgáltatás. Ebből adódnak előnyei is. A bérleti díj teljes egészében leírható költségként.

A bérleti díj tartalmazza a gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos adóterheket és biztosításokat (cégautóadó, súlyadó, GFB, casco), igény esetén a gépkocsi egyéb költségeit (Pl. szervizköltség, téligumi, üzemanyagkártya)

3. Mi a lényege ÁFA szempontból az egyes lízing típusoknak?
Az áfa-törvény értelmében, zárt végű pénzügyi lízingügyletek esetén az alapügylet termékértékesítésnek minősül. Ennek megfelelően áfa-fizetési kötelezettség a teljes áfa tekintetében a termék átadásának időpontjában merül fel. A további lízingdíj-fizetések már nem tartoznak az áfa hatálya alá.

A nyílt végű pénzügyi lízing szolgáltatásnyújtásnak minősül az áfa rendszerében (mint speciális bérleti konstrukció). Ebből adódóan, áfa-fizetési kötelezettség az egyes lízingdíj-részletek megfizetésének esedékességekor keletkezik. Következésképpen, a lízingtárgynak a lízingbe vevő részére történő átadásakor nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség.

A lízingügylet lejártakor három eset lehetséges a felek szándékától függően:
1.    A lízingbe vevő gyakorolja a lízingtárgyra vonatkozó vételi jogot.
2.    Az eszközt az opció gyakorlásával a lízingbevevő által a vételi jog gyakorlására kijelölt független személy szerzi meg.
3.    A vételi jogot nem gyakorolják, így az eszköz tulajdonjoga nem száll át.
Az első két esetben, a vevő a lízingszerződésben meghatározott maradványértéket köteles megfizetni a lízingbeadó részére, mely nyomán a felek között termékértékesítésre kerül sor.


Az áfa-törvény rendelkezései értelmében az operatív lízing bérletnek minősül az áfa rendszerében. Ebből adódóan az operatív lízingügyletek szolgáltatásnyújtásnak minősülnek, és azok tekintetében a finanszírozási elem nem jelenik meg, illetve nem értelmezhető. (Operatív lízing esetén tehát a lízingdíj nem kerül megosztásra tőke-, illetve kamatrész szerint.)

Tekintettel arra, hogy az operatív lízing bérletnek minősül, a teljes lízingdíj tekintetében áfa-fizetési kötelezettség merül fel (feltéve, hogy az adott bérleti jogviszony áfá-s). Következésképpen a lízingbeadó által beszerzett termékekre, igénybe vett szolgáltatásokra eső előzetesen felszámított áfa teljes összege levonható, ha a lízingtárgy operatív lízingbe adása egyébként adóköteles.

A lízingügylet futamidejének lejártakor a lízingbe adott eszköz visszakerül a lízingbeadó birtokába, a tulajdon nem száll át a lízingbevevőre, erre vonatkozóan opciós joga sincs. A lízing futamideje lejártának tehát nincsen áfa-következménye. (Természetesen, az eszköz további ügyletek tárgya lehet, sőt az akár el is adható a korábbi lízingbevevőnek, de nem maradványértéken, hanem piaci áron.)